D A J A
РОМСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА
ROMA WOMEN ORGANIZATION FROM MACEDONIA
ROMANI ORGANIZACIJA E DzUVLENGIRI TARI MAKEDONIJA
ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ

РОЖМ “ДАЈА” од Куманово, во рамките на проектот “Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување” објавува повик за пријавување на бесплатни обуки за вработување, кои ќе се реализираат во текот на месец јуни

ПОВЕЌЕ
Copyright © 2016 DAJA  |  All Rights Reserved                                                            Design by Bajram Demirali
РОЖМ “ДАЈА” од Куманово, во рамките на проектот “Јавно и политичко учество на жените Ромки” финансиран од Европската Унија, објавува јавен повик за понуди за избор на давател на услуги Надворешен експерт за изработка на модули за 7 прилагодени обуки за политичка активација на жени Ромки.
ПОВЕЌЕ
Делегација на Европска Унија во поранешна Југословенска Република Македонија
Министерство за труд и социјална политика
Општина Куманово
Фондација Отворено Општество Македонија
Македонска развојна фондација за претпријатија
Македонски центар за меѓународна соработка
Хелсиншки комитет за човекови права
УНИЦЕФ - Детски фонд на Обединетите нации
Агенција за меѓународен развој на САД

Организација за безбедност и соработка на Европа
Меѓународна организација за миграции
Хуманитарна организација на Католичката црква
www.diakonie.at
www.kvinnatillkvinna.se
www.oxfamnovib.nl
SORABOTNICI